Servicii

Proiectarea rețelelor wireless

Professional Telecom Solutions s.r.l. deține expertiză în proiectarea rețelelor de comunicații radio, mobile și fixe:

 • Analogice convenționale VHF/UHF
 • 2G/2.5G (GSM, GPRS, EDGE, GSM-R)
 • 3G/3G+ (UMTS, HSxPA)
 • Wi-Fi (IEEE 802.11)
 • LTE, WiMAX 802.16d, WiMAX 802.16e
 • Rețele de transport punct–la–punct (link-uri radioreleu)
 • Rețele de acces punct–multipunct (WiMAX, WiFi, LMDS, MMDS)
 • Rețele broadcast (DVB-T)

Proiectarea constă în transpunerea cerințelor operaționale în specificații tehnice și criterii de proiectare a rețelei, în calibrarea modelelor de propagare funcție de zona de serviciu a rețelei dorite, proiectarea nominală a rețelei și prospectarea amplasamentelor (site survey), planificare celule/hotspot-uri, asignarea frecvențelor, determinarea parametrilor de lucru ai stațiilor de bază și ai echipamentelor de radiocomunicații.

Dacă rețeaua dorită de dumneavoastră este de tip indoor sau outdoor, de arie restransă (sediu companie, campus, metropolitană) sau de arie largă (acoperire regională sau natională), Professional Telecom Solutions s.r.l. garanteaza că rețeaua proiectată și implementată are raportul optim cost/calitate pentru serviciile dorite.

Dacă doriți să asigurați servicii de comunicații radio în interiorul unei clădiri, în subsolul unei clădiri, în tuneluri, Professional Telecom Solutions s.r.l. poate determina pozițiile optime de instalare a routerelor WiFi, a repetoarelor, a femtocell-urilor sau a cablurilor coaxiale radiante, astfel încât aria de serviciu dorită să fie acoperită radio cu un minim de echipamente, reducând considerabil costurile investiționale, a celor de implementare, iar ulterior a costurile operaționale.

Evaluarea și optimizarea rețelelor wireless

Professional Telecom Solutions s.r.l. realizează măsurători de analiză a performanțelor unei rețele operaționale, prin măsurători de calificare a stațiilor de bază și măsurători în teren pentru parametrii care definesc calitatea și performanțele rețelei. Rezultatul evaluării constă în generarea unor rapoarte relevante pentru optimizarea retâțelelor existente.

Proiectarea rețelelor VPN

Professional Telecom Solutions s.r.l. realizează proiectarea rețelelor private de comunicații de arie extinsă (VPN – Virtual Private Network), între toate sediile sau punctele fixe de lucru ale companiei Dumneavoastra și posibilitatea de acces în regim de mobilitate la Intranet-ul companiei.

Professional Telecom Solutions s.r.l. realizeazăproiectare și inclusiv implementarea rețelelor VPN, adăugând valoare prin management de proiect, integrarea soluției și consultanță.
Rezultatul serviciului de proiectare a rețelelor VPN se concretizează, dar nu se limitează, la următoarele domenii:

 • transpunerea cerințelor operaționale în cerințe tehnice pentru stabilirea arhitecturii optime a rețelei VPN
 • proiectarea rețelei VPN, stabilirea necesarului optim de echipamente și servicii de telecomunicații necesar a fi achiziționate pentru fiecare sediu/site
 • alegerea furnizorilor de servicii de comunicații pentru fiecare sediu/site al clientului, având în vedere necesitatea optimizării raportului cost/calitate
 • integrarea serviciilor pentru realizarea rețelei private
 • proiectarea/validarea proiectelor de instalare a echipamentelor de comunicații pentru fiecare locație/sediu
 • managementul proiectelor de implementare, suport pentru realizarea acceptanței serviciilor de comunicații pentru fiecare sediu/site și a acceptanței la nivelul întregii rețele VPN, suport pentru managementul și administrarea rețelei
 • proiectarea instalațiilor de electroalimentare și a instalațiilor de curenți slabi pentru fiecare locatie/site al rețelei
 • proiectarea și asistența în realizarea sistemelor complexe de electroalimentare: consultanța în realizarea branțamentelor electrice la rețeaua distribuitorilor de energie electrica, sau a sporurilor de putere; proiectarea sistemelor de securizare a alimentării cu energie electrică – UPS-uri, grupuri electrogene, stații de energie
 • proiectarea și implementarea ca integrator a sistemelor și serviciilor adiționale de securitate: sisteme antiefractie și control acces, sisteme de monitorizare video, sisteme de detecție și stingere a incendiilor, sisteme de adresare publică

Evaluarea si optimizarea retelelor VPN

Serviciul de evaluare constă în auditarea performanțelor unei rețele de tip VPN existente, determinarea și indicarea modalităților de creștere a performanțelor acesteia cu costurile minime.